Chúng Tôi Bắt Đầu Bằng Một Chiến Lược, Lãnh Đạo Với Một Kế Hoạch và Thành Công Khi Triển Khai.

Chúng tôi cung cấp nhiều giải pháp Điện Toán Đám Mây khác nhau từ Dịch Vụ Hạ Tầng(Infrastructure as-a Service),
Dịch Vụ Nền Tảng (Platform as-a Service) cho đến Dịch Vụ Phần Mềm (Software as-a Service) để mang lại sự đa dạng trong sự chọn lựa cho bạn.

Hạ Tầng Dịch Vụ

Một trong những trọng tâm của chúng tôi là giúp khách hàng thiết kế và xây dựng giải pháp điện toán đám mây. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng xây dựng cơ sở hạ tầng điện toán đám mây mới hoặc khách hàng có thể tận dụng hạ tầng hiện có của mình và kết hợp với cơ sở hạ tầng điện toán đám mây theo mô hình điện toán đám mây lai.

Dịch Vụ Tư Vấn

Chúng tôi tiếp cận linh hoạt và đa dạng để đảm bảo rằng những thiết kế được tạo ra là riêng biệt và phù hợp với từng tình huống và môi trường kinh doanh của từng khách hàng khác nhau. Chúng tôi tin rằng có thể giúp khách hàng đạt được thành công trong việc triển khai cơ sở hạ tầng của mình, tăng hiệu quả, và giảm chi phí để đáp ứng các mục tiêu kinh doanh.

Dịch vụ Quản Trị

Chúng tôi cung cấp dịch vụ quản lý hạ tầng, thiết bị vẫn do khách hàng sở hữu và đặt trong trung tâm dữ liệu của mình, nhưng nhóm chuyên gia của DG-IFF sẽ quản lý các thiệt bị. Dịch vụ này giúp tiết kiệm đáng kể chi phí và tăng hiệu quả cho khách hàng bằng cách cho phép đội ngũ của mình tập trung vào các hoạt động có giá trị cao hơn.

Phần Mềm Dịch Vụ

Chúng tôi là nhà cung cấp ủy quyền của Freshwork tại Việt Nam, mang đến những dịch vụ linh hoạt, phù hợp nhu cầu phát triển của doanh nghiệp với mức chi phí tối ưu nhất, bao gồm: Freshdesk (Dịch Vụ Khách Hàng), Freshsales (CRM) và Freshservice (ITSM),…